feb 172011
 

Een paar dagen geleden hebben we de uitgangspunten van KunstEiland 2011 bekend gemaakt. Om deze uitgangspunten vorm te geven wordt een programma opgesteld met de volgende onderdelen:

.

.

 • Een memorabele opening van het evenement op vrijdagavond, waaraan een openbaar architectuurdebat voorafgaat met de ´bedenkers´ van het eiland, zoals de architecten en de stedenbouwkundigen.
 • Openstelling van de huizen met als doel beeldend kunstenaars, acteurs, verhalenvertellers en muzikanten een podium te geven, met als bijeffect het ‘Gluren bij de Buren’. De amateurs en professionele beeldend kunstenaars krijgen de gelegenheid te exposeren. De muzikanten, acteurs en schrijvers kunnen in een huiselijke setting hun muziek, act en verhaal ten gehore brengen.
 • Amateurkunstverenigingen krijgen de kans voor een groot publiek op te treden.
 • Studenten van de Rijksacademie Beeldende Kunsten in Den Haag krijgen de gelegenheid te exposeren ofwel in huizen ofwel in de openbare ruimte
 • Woonverhalen van leerlingen van vier basisscholen en van de kinderen wonend op het eiland worden digitaal vastgelegd en zijn tijdens het hele evenement te zien.
 • Na afloop van het evenement worden deze woonverhalen opgenomen in het Gemeentearchief van Zaanstad.
 • Kinderen kunnen hun creativiteit de ´vrije loop´ laten in workshops onder leiding van de professionele beeldend kunstenaars en musici.
 • De workshops zijn toegankelijk voor alle kinderen en jongeren die er wonen en voor de kinderen en jongeren die het eiland tijdens het evenement bezoeken.
 • Op de tentoonstelling in appartementengebouw Overheem aan Sarema kan iedereen kennis nemen van de registraties van de woonbeleving van eilandbewoners met ook aandacht voor de verandering van de woningen: van confectie naar maatwerk.
 • In het midden van het eiland op het grasveld komt een grote tent te staan die het hart vormt van het project. In deze tent zijn veel activiteiten ondergebracht: er kan informatie worden verkregen over de verschillende activiteiten, gediscussieerd worden, contacten worden gelegd en er kan vanzelfsprekend iets worden gedronken en gegeten. Verder is er een Open Podium waar een ieder die dat wil iets kan laten zien of horen.
 • Daarnaast biedt het programma volop gelegenheid voor iedereen uit de Zaanstreek om het Zaaneiland, een van oorsprong historisch belangrijke locatie, te bezoeken. Aan deze voormalige, grootschalige houtzagerij heeft de Zaanstreek mede haar plaatselijke en huidige industriële welvaart te danken.

Deze onderdelen krijgen allemaal een plaats op ons programma, we houden u graag op de hoogte via de website, Facebook en Twitter!