feb 102011
 

Bron: Hospe

Het eiland in de Voorzaan is volgroeid. De bomen zijn volwassen. De kinderen die er als peuter kwamen wonen, rijden nu op scooters rond. Ook het evenement KunstEiland is de kinderschoenen al lang ontgroeid, het is een begrip geworden.

Het ’gluren bij de buren’ -het tonen van kunst in woningen- en het versterken van het onderlinge contact tussen de eilandbewoners hebben het evenement altijd gedragen. Voor de komende editie komt daar het streven naar verjonging van deelnemers en bezoekers bij. Jeugd en jongeren worden betrokken bij de invulling en uitwerking van het programma.

 

KunstEiland 2011 steunt op twee pijlers:

  1. Gluren bij de Buren.
  2. Van confectie naar maatwerk: de woonbeleving.

1.  Gluren bij de Buren

Het idee is om het basisconcept van gluren bij de buren te handhaven en te versterken. Dit onderdeel heeft zowel aantrekkingskracht op de eilandbewoner als op de bezoeker van buiten het ZaanEiland: wat zijn het voor huizen, hoe is de inrichting? Nieuwsgierigheid naar elkaar en elkaars kunst versterkt ook het onderlinge contact tussen eilandbewoners. Het is een uitdaging om vooral ook jongeren erbij te betrekken. Scholen en opleidingen, zoals bijvoorbeeld de Rijksacademie van Beeldende Kunsten Den Haag, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Studenten kunnen zowel hun (kunst)werk laten zien, als workshops geven aan hun jongere generatiegenoten. Nieuwere uitingsvormen, zoals film en audiovisuele installaties zijn interessant en krijgen een plaats in het programma. Huizen die worden opengesteld laten niet alleen beeldende kunst zien maar ook andere kunstvormen zoals muziek en toneel.

 

2. Van confectie naar maatwerk: de woonbeleving

Bron: Hosper

Het eiland blijft een kunstwerk in ontwikkeling. De plannenmakers van het eerste uur kunnen met eilandbewoners en bezoekers in gesprek gaan over hoe het was bedacht en commentaar geven op hoe het nu is geworden. Een scherpere kijk op het stedenbouwkundige concept van de wijk kweekt begrip en respect voor die vormgeving als basis voor verdere verandering. Want dat het eiland is veranderd en nog verder zal veranderen, staat nu al vast.

Op welke wijze heeft de bewoner de eenvormige woonhuizen ‘verbouwd’ tot een huis waarin de identiteit van de bewoner zichtbaar is in inrichting en vormgeving? Van confectie naar maatwerk. Die persoonlijke invulling zorgt voor diversiteit. Juist voor kinderen/jongeren interessant om hun woonverhalen te maken, hoe zij zijn opgegroeid op het eiland, ondersteund met film.