mei 052017
 

Het KunstEiland is een van de tien initiatieven die woensdag 23 februari 2017 een cheque van 700 euro ontvingen van waarnemend burgemeester Ruud Vreeman. Het geld is afkomstig van het cadeau dat hij in 2004 van de Zaanse bevolking kreeg bij zijn vertrek als burgemeester.

Het afscheidscadeau was indertijd bedoeld voor een ‘fontein der verdraagzaamheid’ op het Prins Bernhardplein. Dat project is niet van de grond gekomen, maar het geld is bewaard gebleven. Vlak voor zijn aantreden als waarnemend burgemeester stelde Vreeman het geld daarom beschikbaar voor tien projecten die de verdraagzaamheid bevorderen.
Tien kleine fonteinen van verdraagzaamheid als het ware. Vreeman benadrukte dat bij het overhandigen van de cheques: ‘Jullie zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen. Dat is in deze tijd heel belangrijk.’

Het bestuur van de Stichting KunstEiland in de Voorzaan is heel erg trots dat ook haar initiatief gehonoreerd is: Geschiedenisproject Zaaneiland
De Stichting Kunsteiland in de Voorzaan organiseert ook in 2017 weer het Kunsteiland, waarbij mensen kust kunnen bewonderen in de huizen van bewoners. Maar daarnaast is er dit jaar een programma waar de geschiedenis van het Zaaneiland centraal staat. Door wijkbewoners, en vooral jongeren, in contact te brengen met geschiedenis en de verhalen van vroeger wordt de verbondenheid met de buurt vergroot.

Uitreiking cheque Vreeman

(foto: Pascal Fielmich)