Contact oud

 

De voorbereidingen voor KunstEiland 2015 zijn in volle gang. We hebben voldoende huizen en kunstenaars en de folder is naar de drukkerij.

Aanmelden voor KunstEiland 2015 is dan ook niet meer mogelijk.

Voor overige vragen of reacties neem hier contact op met het bestuur.

Draagt u ons een warm hart toe? Word ook vriend van KunstEiland, u bent al vriend vanaf
€ 25,00 per twee jaar, meer mag natuurlijk ook.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 390109363
(IBAN: NL29TRIO0390109363)  t.n.v. Stichting KunstEiland in de Voorzaan, Zaandam. Onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Organisatie en financiën

Het bestuur van Stichting KunstEiland in de Voorzaan is verantwoordelijk voor de organisatie: evenementplan, begroting en draaiboek. De uitvoering is mogelijk door de inzet van tientallen bewoners, kunstenaars, muzikanten en meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers.
Bewoners, kunstenaars, organisatoren en adviseurs geven allen kosteloos hun medewerking. Desondanks vergt het evenement financiële middelen. De stichting verkrijgt die middelen door bijvoorbeeld de verkoop van een brochure, een verkoopbijdrage van kunstenaars, het actief verwerven van vrienden, sponsors en subsidies.

Aansprakelijkheid van deelnemers en bezoekers

Het bezoek aan alle onderdelen van KunstEiland geschiedt op eigen risico en verantwoording. De aansprakelijkheid naar bewoners, kunstenaars, muzikanten en bezoekers is geregeld in de Algemene_voorwaarden_2015 (pdf).
De Stichting is verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid.