Stichting

 

Om de continuïteit te waarborgen is Stichting KunstEiland in de Voorzaan opgericht.
Doelstelling
Stichting KunstEiland in de Voorzaan draagt bij aan de sociale samenhang tussen bewoners, het behoud van de planologische en architectonische kwaliteit en de historische kennis over het Zaaneiland. Om dit doel te bereiken organiseert de stichting regelmatig onder meer kunstzinnige en culturele activiteiten en draagt zij bij aan het behoud en de uitbreiding van het aantal permanente kunstuitingen op het ZaanEiland.

Steun ons, word vriend!

KvK 34324777

Het bestuur van KunstEiland bestaat uit:
Cristine van der Heijden, voorzitter,
Paul Triesscheijn, secretaris,
Bert Schumacher, penningmeester,
Sjoerd Cusveller, algemeen lid,
Fons Wegman, algemeen lid.

Vragen of reacties?
Neem contact met KunstEiland op.