Organisatie

 

De tweejaarlijkse manifestatie KunstEiland wordt georganiseerd door de Stichting KunstEiland in de Voorzaan.

Doelstelling
Stichting KunstEiland in de Voorzaan draagt bij aan de sociale samenhang tussen bewoners, het behoud van de planologische en architectonische kwaliteit en de historische kennis over het Zaaneiland. Om dit doel te bereiken organiseert de stichting regelmatig onder meer kunstzinnige en culturele activiteiten en draagt zij bij aan het behoud en de uitbreiding van het aantal permanente kunstuitingen op het ZaanEiland.

Het bestuur van de Stichting KunstEiland in de Voorzaan bestaat uit:
Cristine van der Heijden, voorzitter,
Fleur Pastoors, secretaris,
Bert Schumacher, penningmeester,
Fons Wegman, algemeen lid.

Het KunstEiland wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de bewoners van het Eiland. Zij doen hun voordeur open en laten door hun gekozen kunstwerken zien.

Stichting KunstEiland in de Voorzaan
Fleur Pastoors, secretaris
fleur@kunsteiland.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34324777