Privacy Verklaring

 

Algemeen

De privacy van de bezoekers op KunstEiland is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u belangrijk is. Hier leest u welke soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

Persoonsgegevens
KunstEiland bewaart en gebruikt persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden ingevoerd op de website http://www.kunsteiland.nl/ of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan KunstEiland worden verstrekt. U geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor specifieke doeleinden: Nieuwsbrief, donateurschap/vrienden en reacties op berichten. Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor directie communicatie als er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn in de verstrekte informatie of bezoekers op de hoogte te stellen van bepaalde acties. 
Uw persoonsgegevens worden uiteraard nooit aan derden verstrekt.

IP adressen
Bij het posten van reacties wordt uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Cookies

Statistieken
KunstEiland verzamelt en analyseert ook informatie over het gebruik van onze website (statistieken). Denk hierbij aan de domeinnaam, het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van uw sessie, geografische herkomst, gebruikte browsers en besturingssystemen. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Google-adsense
Google als een derde partij gebruikt cookies om eventueel advertenties te tonen op deze website (Google-Adsense). Het gebruik van de DART cookie stelt Google in staat om advertenties te tonen gebaseerd op de interesse van bezoeken op deze en andere websites. U kunt zich op elk moment uitschrijven via deze pagina of raadpleeg instructies voor: IE en Firefox | Chrome | Andere browsers. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Overig

Links
Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen, of verwijst daar op een andere manier naar. KunstEiland heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door KunstEiland houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren KunstEiland of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van KunstEiland de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Korte aanhalingen uit artikelen zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron (met hyperlink), én zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Wijzigingen Privacy Verklaring

KunstEiland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan KunstEiland d.m.v. ons contact formulier.