Welkom

 

KunstEiland x 5

4 - woordenflat Zo’n 10 jaar na oplevering van de huizen op het Zaaneiland hebben bewoners het initiatief genomen om elkaar beter te leren kennen door het openstellen van hun huizen voor beeldende kunsten en muziek. Dat blijkt een schot in de roos voor de bewoners van het eiland, maar het trekt ook veel bezoekers uit de Zaanstreek en daarbuiten.
Inmiddels zijn er al weer 10 jaar verstreken en viert het KunstEiland haar 5e editie, een jubileum.
 
5 - DolerpleinOnder de eerste voorzitter, initiatiefnemer Louis Groen, was het een belangrijke ambitie om, naast de tijdelijke expositie van kunst in de woningen, ook permanente kunstwerken op het Eiland te realiseren. Dat is gelukt en het blijft een belangrijke ambitie. Daarvan getuigen de Woordenflat uit 2009, de Dolers op het plein ervoor uit 2013, de opvoering van de videomapping op de Hogerwal in 2011 en de muurschildering van Olivier Rijcken uit 2007, inmiddels naar Poelenburg verplaatst.
 
Met het huidige bestuur heb ik doorgewerkt aan deze dubbele ambitie: tijdelijke kunst in de huizen en permanente kunst buiten. Daarnaast hebben we de activiteiten van KunstEiland verbreed met openingsmanifestaties, architectuurdebatten, rondleidingen (Babel en Monet), ontbijt op de fietsbrug en een afsluitende, gezamenlijk maaltijd. Onze jubileumeditie krijgt nog extra cachet door de aansluiting met ‘Stad aan de Zaan’.
 
KunstEiland is natuurlijk onmogelijk zonder de belangeloze en tomeloze inzet van vele eilanders en zonder de bijdragen van onze sponsoren en subsidiegevers. We zijn er trots op dat zij het de moeite waard vinden om KunstEiland te ondersteunen. Veel, heel veel dank daarvoor!
 
Ik hoop dat u van deze editie ook weer gaat genieten en heet u van harte welkom op ons KunstEiland 2015.
 
Miranda Reitsma, voorzitter Stichting KunstEiland in de Voorzaan.

 

Kunst aan de Zaan

De Voorzaan en de Westerhem 1871 Claude Monet, De Voorzaan en de Westerhem, 1871.
 
Voor de vijfde keer alweer is er KunstEiland. Voor mij als bewoner van het Zaaneiland en als wethouder van cultuur een extra memorabel moment. Kunst en cultuur komen op allerlei manieren aan bod. De plek zelf, met een bijzondere geschiedenis die kenmerkend is voor de geschiedenis van Zaanstad. Werken, wonen, landschappelijke veranderingen. Monet vond het zo’n 144 jaar geleden een inspirerende plek om op het doek vast te leggen. Eindelijk kunnen we nu ook Monet in Zaanstad bewonderen. Onlangs kocht het Zaans Museum het werk ‘De Voorzaan en de Westerhem’ uit 1871, een gezicht op het Zaaneiland.
 
En vandaag de dag is het Zaaneiland nog steeds een inspirerende plek. Het overal aanwezige water, de wisselende perspectieven, de rust te midden van de reuring van de stad. Waar je ook naar kijkt, er zijn verhalen over te vertellen. Over vroeger en over nu.
Met het KunstEiland wordt daar nog eens een bijzondere laag aan toegevoegd. Bewoners die hun huizen openstellen als expositieruimte of als concertpodium. Dat is de gouden formule die elke keer terugkomt. En verder dit jaar ook allerlei nieuwe verrassingen.
KunstEiland maakt deel uit van het grotere project Stad aan de Zaan. Van april tot en met oktober is er dit jaar van alles en nog wat te beleven in Zaanstad. De stad bruist. En zo is Zaanstad een aantrekkelijke stad. Dat geldt niet alleen voor het Zaaneiland.

Dick Emmer, wethouder cultuur Zaanstad en eilandbewoner

 

KunstEiland 2015

Kunsteiland 2015 steunt op twee pijlers :
1. Ga voor cultuur naar je buur!
Dit onderdeel heeft zowel aantrekkingskracht op de eilandbewoner als op de bezoeker van buiten het Zaaneiland: wat zijn het voor huizen, hoe is de inrichting? Nieuwsgierigheid naar elkaars inrichting en smaak voor kunst en cultuur versterkt het onderlinge contact tussen eilandbewoners. Het is ook nu weer een uitdaging om vooral jongeren en studenten erbij te betrekken. Huizen worden niet alleen opengesteld voor beeldende kunst maar ook voor andere kunstvormen zoals muziek en verhalen vertellen.

2. Leg aan op het Eiland!
Het evenement KunstEiland sluit in de vijfde editie in september 2015 aan op het thema ‘Stad aan de Zaan’. De rode draad voor het KunstEiland wordt gevormd door muziek en water. Dat krijgt vorm in de relatie van het Zaaneiland met de omgeving – de Voorzaan, het Noorzeekanaal en de verbinding met de Zaan via de sluis. Het water biedt kansen om verbindingen te leggen met ‘de overkant’ en de rest van Zaanstad.